a

facebook primaria titu

Comisii de specialitate

1. Comisia Economică, Buget-Finanţe, Programe de dezvoltare economic- sociale :

1. Rădoi Teodor Viorel- PNL- presedinte

2. Stan Georgeta Daniela- PNL- secretar

3. Popescu Ovidiu- PNL- membru

4. Oprea Vlad- PSD- membru

5. Andrei Mihail - PMP-membru

2. Comisia administrație publică, juridică, apărare ordine publică, respectarea și apărarea drepturilor omului :

1. Pietreanu Mirel- PNL- președinte

2. Popescu Ovidiu- PNL- secretar

3. Negoiță Florentina- PSD- membru

4. Ciobanu Mihaela- PRO Romania- membru

5. Chițu Virginica Gabriela- PNL- membru

3. Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului, administrare domeniul public si privat :

1. Păun Nicolae- PNL-președinte

2. Cristescu Cristian Grigore- PNL- secretar

3. Mirea Ion- PNL- membru

4. Andrei Mihai- PSD- membru

5. Ion George- PRO Romania- membru

4. Comisia de învățământ, sănătate, cultură, protecția mediului, protecție sociala, sport :

1. Ghițulescu Doina- PNL- președinte

2. Vlădescu Niculae- PMP- secretar

3. Vișinescu Doina- PSD- membru