a

facebook primaria titu

Serviciul Impozite si Taxe

ANUNȚ Privind acordarea de scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite și taxe locale datorate bugetului local de către persoanele fizice care detin bunuri in proprietate pe raza administrativ – teritoriala a orasului Titu
ANUNȚ Privind acordarea de scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai oraşului Titu, județul Dâmbovița.